O NAMA

Advokatsko ortačko društvo „Leposavić & Bosović” osnovali su advokati Zoran Leposavić i Said Bosović, nakon višegodišnjeg iskustva rada u advokaturi i rukovodećim pozicijama u državnim upravinim organima.

PRAVNA DJELATNOST

Zastupanje u
sporovima

Zastupamo klijente u građanskim, upravnim, stečajnim i izvršnim postupcima…

Imovinsko pravo i prava
na nepokretnostima

Pružamo detaljnu analzu prava koje se odnose na imovinu i to u oblasti sticanja i raspolaganju prava na nepokretostima…

Porodično i
nasljedno pravo

Zastupamo klijente u ostavinskom postupku, postupcima razvoda i poništaja braka, zakonskog izdržavanja i starateljstva.

Radno
pravo

Naš tim pruža puni spektar pravne pomoći klijentima u svim aspektima radnog okruženja, fokusirajući se na isplativost…

NAŠ TIM

Advokat Zoran Leposavić

Osnivač društva

Diplomirani pravnik, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu

Advokat Said Bosović

Osnivač društva

Diplomirani pravnik, Pravni fakultet, Univerziteta Crne Gore

KONTAKT INFO

+382 30 200 314

Bulevar Revolucije A-10, 3/21, 85000, Bar