Naš tim

Advokati

Advokat Zoran Leposavić

Osnivač društva

Diplomirani pravnik, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu

Prije otvaranja svoje advokatske kancelarije, Zoran je sticao radno iskustvo u AD ,,Luka Bar“ i obavljajući dužnosti advokatskog pripravnika kod advokata Ljubomira Bjelojevića u Baru. 1994. godine je zavrijedio kvalifikaciju advokata, od kada se predano bavi advokaturom i zastupa klijente u oblasti građanskog, poslovnog i kirivičnog prava.

 [email protected] 

+382 69 500 336

Advokat Said Bosović

Osnivač društva

Diplomirani pravnik, Pravni fakultet, Univerziteta Crne Gore

Prije početka svoje advokatske karijere Said je radio na rukovodećim pozicijama u Ministarstvu unutrašnjih poslova – Uprava policije i Ministarstvu finansija – Uprava za nekretnine, Područne jedinice Žabljak i Bar. Nakon sticanja kvalifikacije advokata, Said se specializovao u rješavanju sporova iz oblasti imovinskog prava i prava na napokretnostima, te ostalim oblastima građanskog i poslovnog prava.

[email protected]

+382 67 426 451

Advokatski pripravnici

Zerina Bosović

Advokatska pripravnica

LL.M. Pravni fakultet, Univerziteta Crne Gore

[email protected]

+382 30 200 314

Kristina Lukolić

Kristina Lukolić

Advokatska pripravnica

LL.M. Pravni Fakultet, Univerziteta Crne Gore

[email protected]

+382 30 200 314