Izmjene i dopune Zakona o porezu na promet nepokretnosti

Skupština Crne Gore usvojila je  Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o porezu na promet nepokretnosti (“Službeni list Crne Gore”, br. 028/​23 od 10.03.2023),  čije odredbe stupaju na snagu od 01.01.2024. godine.

Najznačajnija izmjena ovog propisa svakako se odnosi na visinu poreske stope, koja je do sada bila fiksna i proporcionalna i iznosila 3% od poreske osnovice, međutim, od 01.01.2024. godine stupanjem na snagu Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o porezu na promet nepokretnosti poreska stopa postaje  progresivna i iznosiće:

1) na poresku osnovicu do 150.000,00€ – poreska stopa ostaje 3%;

2) na poresku osnovicu preko 150.000,01€ – fiksni iznos od 4.500,00€ + 5% na iznos preko 150.000,01€;

3) na poresku osnovicu preko 500.000,01€ – fiksni iznos od 22.000,00€ + 6% na iznos preko 500.000,01€.

 

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.