Rokovi zastarjelosti novčanih potraživanja iz radnog odnosa

Sva novčana potraživanja iz radnih odnosa nastala u periodu od 23.08.2008. godine do 07.01.2020. godine zastarijevaju na dan 07.01.2024. godine. 

Zastara potraživanja je pravni koncept koji određuje vremenski period u kojem povjerilac može ostvariti svoje potraživanje. Kada potraživanje zastari, to znači da dužnik, isticanjem prigovora zastarjelosti potraživanja, više nije pravno obavezan da ispuni svoju dugovanu obavezu, jer je prošao zakonom propisani vremenski rok.

Naime, članom 211 Zakona o radu, koji je stupio na snagu 07.01.2020. godine, propisano je da navedena potraživanja zastarijevaju u roku od četiri godine od dana stupanja na snagu ovog zakona. U praksi, ovo znači da zahtjevi za isplatu svih neisplaćenih potraživanja koja proizilaze iz  radnih odnosa od 23.08.2008. do 07.01.2020.godine  mogu biti blagovremeno podnijeti nadležnim organima (Centru za alternativno rješavanje sporova ili Agenciji za mirno rješavanje radnih sporova) do 07.01.2024. godine, čime se prekida rok zastare i otvara se put naplati potraživanja.

U odnosu na novčana potraživanja iz radnih odnosa koja su nastala nakon 07.01.2020. godine  Zakon o radu propisuje zastarjelost u roku od četiri godine od dana nastanka obaveze poslodavca za isplatu potraživanja. 

Važno je naglasiti da potraživanja vezana za obavezu uplate doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje ne podliježu zastari.

Stoga, savjetujemo blagovremeno razmatranje postojećih potraživanja i preduzimanje neophodnih koraka radi ostvarenja prava.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.